කාටූන් චරිත වයසට ගියොත් කොහොම ඉඳියිද? (4)

AdndewTarusov_thumbnail

අද මං මංසලට ගොඩවදින්නෙ අපි දන්න කාටූන් චරිත වයසට ගියොත් කොහොම ඉඳියිද කියලා පෙන්නන්නයි. බලන්නකො මේ පින්තූර ටික, Continue reading “කාටූන් චරිත වයසට ගියොත් කොහොම ඉඳියිද? (4)”