චිත්‍රපට සඳහා Folder Icons ඕණෙ අයට මෙන්න…

මම නිර්මාණය කළ Folder Icons ටිකක් තියෙන එකේ ඒ ටික ඔයාලා එක්කත් බෙදාගත්තනම් මොකෝ වෙන්නේ කියලා හිතුනා…  


24 (2016) Tamil Movie Folder Icon>>> http://bit.ly/28QL3xG

Capture


පළවෙනි 10ය ඔන්න බාගන්න>>> http://bit.ly/1scbumN

1. The Little Prince (2015)
2. Elsa and Fred (2014)
3. Chillar Party (2011)
4. Bears (2014)
5. Balto (1995)
6. Orange Mittai (2015)
7. Postman Pat The Movie (2014)
8. The Flintstones (1994)
9. The Silent Heroes (2015)
10. Thomas And Friends Tale Of The Brave (2014)

f i p 1.jpg


Folder icons pack 2 >>> http://bit.ly/27cYtsX

1. A Brand New Life (2009)
2. Beethoven’s Treasure Tail (2014)
3. Born To Be Wild (2011)
4. Capture The Flag (2015)
5. Chimpanzee (2012)
6. Curious George 3 Back to the Jungle (2015)
7. Dennis the Menace (1993)
8. Dino Time (2012)
9. Dolphin Tale (2011)
10. Dolphin Tale 2 (2014)

f i p 2.jpg


Folder icons pack 3 >>> http://bit.ly/1ZHgyd7

1. Paper Planes (2014)
2. Red Dog (2011)
3. Monkey Kingdom (2015)
4. Maya the Bee Movie (2014)
5. Garfield (2004)
6. Hotel for Dogs (2009)
7. The Outback (2012)
8. Babe (1995)
9. Babe Pig in the City (1998)
10. Polar Bears A Summer Odyssey (2012)

f i p 3.jpg


Folder icons pack 4 >>> http://bit.ly/1WtRvvU


1. Ribbit (2014)
2. Sammy’s Adventures – The Secret Passage (2010)
3. Snow Chick A Penguin’s Tale (2015)
4. The Hero of Color City (2014)
5. The Last Lions (2011)
6. The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
7. Treasure Buddies (2012)
8. Under The Sea (2009)
9. Yellowbird (2014)
10. Zambezia (2012)

f i p 4


Advertisements

අදහසක් දෙමු.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w