ෆ්ලෑෂ් තෙවන සමය පළමු පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරස සමඟ (12)

 

ගොඩ කාලෙකට පස්සෙ මම මංසල පැත්තෙ එන්නෙ ෆ්ලෑෂ් තෙවන කතා සමයෙ පළමු දැක්ම සහිත පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහලෙන්ම අරගෙනයි. එහෙනම් රස විඳින්න.

ප.ලි.
අරාබි උපසිරසක් පරිවර්තනය කර ඇති නිසා සුළු සුළු අඩුපාඩු නොසළකන්න කියා ඉල්ලා සිටිනව.

නැවත හමුවෙමු!